resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Gym Inst
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Filozofie Duhovky

Vize Duhovky

Smyslem našeho vzdělávání je podpořit děti a studenty v rozvoji jejich individuality, a to způsobem, který respektuje jejich přirozené tempo učení. Chceme jim vytvořit takové prostředí, kde si budou moci uvědomit a procítit vlastní jedinečnost. Prostředí, které přispěje k tomu, že budou hrdi na zemi, ze které pocházejí, a zároveň dokážou přemýšlet v globálním měřítku. Vzdělávání budou považovat za přirozenou součást svého života a bude pro ně zdrojem radosti a osobního naplnění po celý život. Přejeme si, aby mladé ženy a mladí muži, kteří Duhovku absolvují, měli sebeúctu, byli si vědomi svých kvalit, nedostatků i limitů, a dokázali odvážně rozhodnout o svém dalším směřování v životě. Přejeme si, aby dokázali přijmout odpovědnost za spoluvytváření prostředí, kterého jsou sami součásti. Přejeme si, aby byli naši absolventi nejenom úspěšní podle objektivních měřítek, ale aby se cítili úspěšní i uvnitř sebe sama.

vize_duhovky_cz.jpg
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png