Montessori česko-anglické vzdělávání

Inspirujeme a podporujeme naše školy k naplnění společné vize při zachování jejich jedinečnosti.

Duhovka Group je tým lidí, kteří pod vedením zakladatelů Ivany a Tomáše Janečkových zajišťují odbornou podporu ucelenému vzdělávacímu systému soukromých škol Duhovka v oblasti vzdělávání, financí, IT, personalistiky a marketingu.

Duhovka byla založena v roce 2008, je určena pro děti od 1,5 roku do 19 let, stojí na principech česko-anglického prostředí a na vzdělávací metodě montessori. Jako první byla založena v roce 2008 mateřská škola. O dva roky později základní škola a gymnázium Duhovka. Součástí našeho systému je také Institut, zajišťující certifikovaný výcvik pedagogů v metodě montessori.

Duhovka Group je zárukou, že se Duhovka vyvíjí jako jednotný a dlouhodobě udržitelný systém, ve kterém na sebe jednotlivé instituce navazují, propojují se a sdílejí společné hodnoty i pedagogický koncept.

Naše školy a institut

batole pracující v montessori jeslích Duhovka

Jesle a mateřská škola Duhovka

Jesličky pro děti od 1,5 roku a školka pro děti a od 3 let nabízí připravené prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Děti se učí skrze proces pozorování a zapojení všemi smysly a jsou doprovázeny zkušenými průvodci, pro které je laskavá péče a respekt samozřejmostí. Školka Duhovka podporuje nadšení z poznávání světa, jedinečnost každého dítěte a vynalézavost.
dívka pracuje s montessori pomůckou v česko-anglické základní montessori škole Duhovka

Základní škola Duhovka

Základní škola pro děti od 1. do 9. třídy vytváří bilingvní montessori prostředí, které odpovídá přirozeným vývojovým potřebám dětí a podporuje jejich všestranný růst. Zvláštní důraz klade na to, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech a aby si jednoduše uměly v životě poradit a hledaly a žily svoje vlastní cesty. Vede je k samostatnosti a zodpovědnosti za to, co vytvářejí. Buduje zájem o vzdělávání a učí je respektu v prostředí, kde se cítí milovány a respektovány.
studenti na chodbě v česko-anglickém osmiletém soukromém gymnáziu Duhovka

Gymnázium Duhovka

Česko-anglické osmileté gymnázium pomáhá studentům objevovat a rozvíjet jejich zjevná i skrytá nadání. Podporuje jejich sebedůvěru a víru ve vlastní schopnosti. Cílem gymnázia je vedle akademických znalostí i to, aby si studenti odnesli celoživotní lásku ke vzdělání, orientovali se v měnícím se světě a byli připraveni čelit výzvám. Studenti mohou ukončit gymnázium podle svého výběru buď českou nebo mezinárodně uznávanou IB maturitou.
Dva učitelé pracující s montessori pomůckami ve vzdělávacím institutu Duhovka

Institut Duhovka

Duhovka Institut je akreditovaný vzdělávací program v AMS montessori metodě vedený kvalifikovanými instruktory s dlouholetou praxí. Díky institutu si udržuje systém Duhovka vysokou kvalitu vzdělávání. Cílem Institutu je další vzdělávání, transformace myšlení v přístupu k dětem a komplexní rozvoj osobnosti pedagogů, lektorů i ostatních zaměstnanců. Institut působí v Praze, na Floridě a v Norsku.
websites.5.homepage.careerAd.imageAlt

Kariéra v Duhovce

Spojuje nás touha dát ze sebe to nejlepší. Nebojíme se o naší práci přemýšlet, rádi se inspirujeme a chceme být vzorem. Lidi, kteří v Duhovce pracují, spojuje touha dělat věci pořádně a nadšení z toho, že ovlivňují tvář českého vzdělávání. Práce v Duhovce je stejně jako vzdělávání postavená na respektu, spolupráci a objevování lidského talentu.

Aktuálně v Duhovce

Zajímá Vás jak vést laskavý rozhovor s dítětem na náročné téma, jak citlivě zvyšovat jejich emoční odolnost a jak si vůbec mají rodiče rozdělit vše, co souvisí se spolužitím a s výchovou dětí? Srdečně zveme na letní inspirativní vzdělávací podvečer plný poznání, diskuzí a motivace.