Účelem spolku je podpora práce s dětmi a mládeží, učiteli a dalšími vychovateli v institucích, které patří do vzdělávací skupiny Duhovka Group. Díky štědrosti rodičů se mohou realizovat projekty pro naše děti jako je např. montessori zahrada na mateřské a základní škole, vnitroblok na gymnáziu a sociální stipendia umožňující Duhovce zachovat komplexní, multikulturní a sociálně různorodé prostředí.

Duhovka chce svým dětem dávat nejen kvalitní česko-anglickou montessori výuku, ale i inspirativní prostředí, k jehož tvorbě zveme všechny naše rodiče.

Způsoby, jakými je možné přispět, je mnoho - dobrovolnictvím, svými odbornými znalostmi, hmotným či finančním darem. Budeme rádi, pokud svou účastí přispějete k vytváření a růstu duhovkových škol.

Pro zaslání daru prosím použijte náš transparentní účet:


Na vaše přání vystavíme potvrzení o daru.