resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Gym Inst
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Duhovka Group

Povinně zveřejňované informace ze zákona

Povinně zveřejňované informace o obchodní společnosti DUHOVKA GROUP a.s. podle ust. § 7, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Obchodní firma:    DUHOVKA GROUP a.s.

Sídlo:                        Praha 1 – Nové Město, Národní 135/14, PSČ 110 00

IČ:                             290 38 189

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15977

Se základním kapitálem ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) splaceným ze 100 % a rozděleným na 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč.

Oznámení o existenci koncernu podle ust. § 79 odst. 3, ZOK

DUHOVKA GROUP a.s., je součástí koncernu tvořeného společnostmi:
Mateřská škola Duhovka, s.r.o., se sídlem Praha 6 – Střešovice, Pevnostní 657/6, PSČ 160 00, IČ: 283 89 867
Základní škola Duhovka, s.r.o., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Nad Kajetánkou 134/9, PSČ 169 00, IČ: 256 25 845
Gymnázium Duhovka s.r.o., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 1275/34, PSČ 170 00, IČ: 251 07 186
Institut Duhovka, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Cihelná 635/2, PSČ 118 00, IČ: 241 48 571

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png