resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Gym Inst
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Duhovka Group

Naše principy a cíle

Projekt Duhovka vznikl "na zelené louce". Nejdříve jsme přemýšleli: Proč takový systém budovat? Na jakých základech ho stavět? Čím má být originální?

A teprve potom jsme vytvářeli a kupovali jednotlivé školy. Celý systém tak vzniká na základě principů a východisek, kterým sami věříme a které většinou už žijeme. Ovlivňujeme pedagogy, manažery a všechny ostatní zaměstnance škol, aby jim také věřili a jimi žili. Tak se dostanou až k žákům a studentům, aby pomohly formovat jejich osobnostní rozvoj a budoucí život.

Projekt Duhovka považujeme za ambiciozní a odvážný. Proto nás láká. Proto ho nabízíme rodičům a jejich dětem, učitelům a dalším odborníkům i celé frontě spolupracovníků. Bez spolupráce nás všech se nepodaří. Budou-li nás "duhovkové" principy a východiska spojovat, máme slušnou šanci. Nechceme připravovat žáky a studenty "jen" na úspěšné studium ve vyšším stupni. Špičkové vzdělání považujeme za samozřejmost. Chceme mnohem víc - vzdělanost. Přispět k tomu, aby v pohodě zvládali vlastní život a mezilidské vztahy.

Naše východiska, principy a cíle jsme sepsali do dvou dokumentů: Duhovkové hodnoty a Profil absolventa. Psát o nich je rizikové, lepší je si o nich povídat. Berte je, prosím, jen jako první krok k představení našeho konceptu. Pokud vás zaujmou, jsou všichni pracovníci našich škol připraveni o nich diskutovat.

Představenstvo Duhovka Group, a.s.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png