resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Gym Inst
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Duhovka Group

duhovka_loga_slide.pngO Duhovka Group

Duhovka Group vytvořila ucelený systém vzdělávání pro děti od 1,5 roku do 19 let. Základními pilíři jedinečného vzdělávacího projektu je česko - anglické prostředí a metoda Montessori.

V současnosti nabízí Duhovka Group vzdělávání v čtyřech zařízeních. Společným pedagogickým přístupem na sebe navazují dvě mateřské školky, základní škola a osmileté gymnázium. „Usilujeme o maximální propojení škol s cílem umožnit dětem přechod na další stupeň vzdělávání. Vzniká také odborný tým, který pracuje na společné metodice,“ sděluje Jindřich Kitzberger, ředitel pro koncepci vzdělávání Duhovka Group a ředitel Základní školy Duhovka.

Duhovka se zaměřuje na práci s přirozenou zvídavostí dětí a jejich vnitřní motivací. „Naším cílem je vytvářet podnětné prostředí, ve kterém děti mají odvahu projevit se, růst a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Chceme být školou, kde se děti nebojí ptát ani chybovat,“ přibližuje filozofii Duhovky Tomáš Janeček, předseda představenstva Duhovka Group a autor projektu. Součástí konceptu Duhovky je také dvojjazyčná česko - anglická výuka. Přítomnost rodilých mluvčích – učitelů i studentů - vytváří přirozeně bilingvní prostředí, v němž se děti setkávají s cizím jazykem a bezprostředně si jej osvojují.

Jako první byla založena mateřská škola Duhovka na pražské Hanspaulce v roce 2008, další pak následovala na Malé Straně.

V roce 2010 se součástí projektu Duhovka stala základní škola Škola Hrou, která má v alternativním vzdělávání již dvacetiletou tradici a ve školním roce 2011-2012 otevřela dvě první třídy. Od roku 2010 je součástí systému osmileté gymnázium, které jako jediné v Praze poskytuje česko - anglické vzdělávání metodikou Montessori. Součástí našeho systému je Institut, zajišťující certifikovaný výcvik a  vzdělávání v metodách Montessori pro naše i zahraniční zájemce z řad učitelů i rodičů.

 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png