resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Gym Inst
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Spolek pro Duhovku

_mg_6965.jpg

Spolek pro Duhovku

V roce 2017 přibyl do duhovkové rodiny další člen: Spolek pro Duhovku.

Účelem spolku je podpora práce s dětmi a mládeží, učiteli a dalšími vychovateli v institucích patřících do vzdělávací skupiny Duhovka Group, a.s. s cílem zvyšování všestranné kvality osobnosti člověka a podpora tvorby komplexního, multikulturního a sociálně různorodého prostředí v těchto školách.

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  • přijímání darů za účelem poskytování sociálních, prospěchových a jiných stipendií v těchto školách
  • přijímání darů na podporu dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Duhovky v oblasti odborné, osobnostně rozvojové a zájmové
  • přijímání darů na podporu vědecko-výzkumné činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, učiteli a dalšími vychovateli
  • přijímání darů pro další rozvoj škol a institucí patřících do vzdělávací skupiny Duhovka
  • vydávání a distribuce publikací, brožur a dalších materiálů sloužících k podpoře výchovy a vzdělávání dětí i dospělých
  • spolupráce s tuzemskými a zahraničními subjekty v rámci předmětu činnosti spolku,
  • propagace činnosti spolku jako celku, podpora jednotlivých členů a podpora rozvoje kvality služeb spolku

Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, a to jak pro podporu své hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z vedlejší činnosti slouží pouze k naplňování účelu spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Spolek je řízen představenstvem, jehož členy jsou:

Tomáš Janeček
Ivana Janečková 
Jan Blažek

V roce 2017 Spolek pro Duhovku podpořili:

  • společnost Nano Energies Trade s.r.o., která Spolku pro Duhovku věnovala částku 2.970.000,- Kč. 

Za jejich podporu děkujeme!

Vize 2019

Jedním z našich cílů pro rok 2019 je vytvořit venkovní Montessori vzdělávací centrum pro děti. Začali jsme je společně budovat na naší podzimní brigádě, ale je jasné, že jsme teprve na začátku. Budeme rádi, když nám i Vy pomůžete v realizaci Montessori zahrady. Podpořit tento projekt můžete už nyní na webu darujme.cz.

Záznamy o našem hospodaření z roku 2017 naleznete zde.

Kontaktní spojkou Spolku pro Duhovku je Jitka Krejcarová, Office managerka Duhovky Group. Kontaktovat ji můžete mailem na adrese: [javascript protected email].
 

 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png